top of page

BONUSSYSTEEM VELDLOOP

A. Budget : Zie lijst – bedrag te verdelen volgens behaalde punten en daaruit volgende rangorde

B. Voor wie : Iedereen vanaf cadet

C. Periode : Het veldloopseizoen – tussen 1 november en 31 maart 

D. Parameters : punt 1 t/m punt 6

1. Uitslagen van maximum 5 officiele veldlopen

(uitgezonderd kampioenschappen, LCC en CC- circuit en Nationale crossen)

 

 

2. LCC – Crossen

(Uitgezonderd ACA) + Nationale crossen (Zie wedstrijdboekje VAL)

 

3. Belgische Crosscup

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Kampioenschappen

 

 

 

 

 

 

 

5. A.C.A. cross

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Publiciteit

Per foto / beeldmateriaal in clubtrui ………………………………….10p

OPGELET :

Er dienen minimum 100 punten behaald te worden en minstens 5 veldlopen gelopen worden om in aanmerking te komen voor de eindrangschikking.

Bij opgave krijgt men het laagste puntenaantal gedeeld door 2.

 

 

REGLEMENT CROSS-CRITERIUM

1. Officiele veldlopen (uitgezonderd LCC , CC, en kampioenschappen

Hier ontvangt de atleet punten volgens prestatie in maximum vijf (5) officiele veldlopen, vrij te kiezen. De puntenverdeling wordt volgens categorieën beoordeeld en vermits er bij senioren/AC atleten samenlopen tussen de 20 en de 35 jaar, zijn hier ook de punten hoger.

Voor officiele veldlopen voor speciale categorieën (leger – en scholenveldlopen) telt slechts max. 1 wedstrijd mee voor de punten. Voor het aantal wedstrijden worden ze echter allemaal meegeteld.

Voor Masters zijn er 2 tabellen voorzien : één met een globaal masterklassement, dit is dus wanneer alle masteratleten in één klassement worden geklasseerd. Tevens is er een klassement waar aparte klassementen worden gemaakt in de verschillende mastercategorieën. De atleet in kwestie kiest per wedstrijd de voor hem gunstigste puntenverdeling.

Iemand die op 1 seizoen meer dan 5 officiele veldlopen betwist (buiten LCC, CC en kampioenschappen) ontvangt in deze rubriek toch nooit meer dan het maximum der punten van de 5 beste uitslagen. De atleet dient er ook op toe te zien dat hij/zij over een gans seizoen niet meer dan het , door de Belgische Ateltiekbond vastgelegd maximum aantal veldlopen, betwist.

Indien men opgeeft tijdens de wedstrijd en de opgave vermeld wordt in de uitslag, krijgt men punten uit de laagste categorie. Enkel inschrijven zonder te starten geeft GEEN recht op punten en wordt niet als gelopen wedstrijd aanzien. (geldig voor alle crossen)

 

2. LCC-wedstrijden (uitgezonderd ACA veldloop)

Ook hier worden de punten volgens tabellen per categorie verdeeld. De wedstrijden hebben een iets hogere waardering dan de ‘vrije’ veldlopen in punt 1.

OPM : In deze rubriek is de eigen organisatie de ACA-veldloop , die ook deel uitmaakt van het LCC-criterium, niet voorzien. Prestaties in onze eigen veldloop wensen wij te honoreren met een apart puntenverdeling. (Zie punt 5)

 
3. Belgische Crosscup-wedstrijden

In deze rubriek worden prestaties in het Belgisch luik van de crosscup beloond. De toegekende punten zijn hier nog hoger dan de andere veldlopen wegens het hogere niveau van de organistie en van de deelnemers.

 

4. Kampioenschappen

Alle kampioenschapswedstrijden in het veldlopen worden hierin beloond. Hier zijn 2 tabellen voor masters, één voor de gemengde en één voor de aparte categorieën. Hier worden de uitslagen voor de masters wel gesplitst. Het hoogste aantal punten komt in aanmerking.

 

5. ACA-organisatie

Onze ACA-veldloop krijgt een iets andere puntentoekenning dan de andere LCC-Crossen. Hiermee willen we onze eigen atleten motiveren om extra te presteren voor eigen volk. Alle ACA-ers natuurlijk zeker aanwezig hier.

 
6. Publiciteit

Per foto of beeldmateriaal met clubtrui (sponsor) in een internationale, nationale of regionale krant, tijdschrift of vakblad (Atletiekleven, Runnersworld, VAL-jaarboek…) worden aan deze atleet punten toegekend. Hij dient wel de originele artikels en het beeldmateriaal zelf te leveren ter inzage en met vermelding van oorsprong, datum en naam van de krant. (Worden in originele staat terugbezorgd)

BIJKOMENDE VOORWAARDEN :

IEDERE ATLEET MOET MINIMUM 100 PUNTEN HALEN EN MINSTENS 5 VELDLOPEN GELOPEN HEBBEN OM IN AANMERKING TE KOMEN VOOR HET EINDKLASSEMENT.

veldloop_edited.jpg
Veldloop_edited.jpg
Veldloop_edited.jpg
VELDLOOP.KAM_edited.jpg
VELDLOOP.KAM.CAD.SCH_edited.jpg
VELDLOOP.KAM_edited.jpg
VELDLOOP.KAM_edited.jpg
veldloop_edited.jpg
veldloop.aca_edited.jpg
bottom of page