top of page
LID WORDEN 

Je wilt je (her)aansluiten bij Atletiekclub Alken of de mogelijkheden doornemen. Tof !!!  Welkom

Atletiek is een laagdrempelige ,vrij goedkope complete sport. De nadruk wordt gelegd op lopen,spingen,werpen in al zijn facetten. Je kan eerst een aantal trainingen volgen voordat je vastlegt dat dit je sport gaat worden.

Ledenbijdrage

Uiteraard wil het bestuur dit "lidgeld" zo democratisch houden zodat zoveel mogelijk mensen kunnen proeven van onze sport. Om het waarom van dit lidgeld te rechtvaardigen willen we je even de belangrijkste uitgaveposten meedelen

  • De jaarlijkse bijdrage aan onze overkoepelende liga ,de Vlaamse Atletiekliga van gemiddeld € 30,00 per lid (inclusief wedstrijdlicentie en medische verzekering remgelden)

  • Een eerlijke onkostenvergoeding voor trainers en begeleiders

  • De kosten voor water, elektriciteit, verwarming en onderhoud van de accommodatie

  • Aankoop wedstrijd en trainingsmateriaal.

  • Kosten in verband met wedstrijdorganisaties (fotofinish, juryleden, kopies, apparatuur, …)

  • Belasting op uitbating van de cafetaria, 

  • Website

Met deze kosten in gedachte zijn de lidgelden voor  2022/2023 als volgt samengesteld

 

Opmerkingen :

- Bij het lidgeld van nieuwe leden zit het clubtruitje/topje inbegrepen.

- Nieuwe leden kunnen lid worden op meerdere tijdstippen  met aangepast tarief  vermits zij onze club ook op     verschillende tijdstippen leren kennen.

- Voor het heraansluiten is 1 tarief voorzien, vermits zij de werking van onze club al kennen , dit kan natuurlijk ook op meerdere tijdstippen.

 

VERMINDERINGEN

Trainers en bestuursleden kunnen aansluiten voor 60€ (tellen niet mee binnen het familietarief). Trainers moeten wel een gemiddelde van 2 trainingen per maand geven.

Bij de eerste aansluiting is er wel nog de verplichting om een clubtruitje of topje aan te schaffen voor 25 euro.

 

Elke geïnteresseerde persoon ontvangt een inschrijvingsformulier. Dit kan terug binnengebracht worden samen met het inschrijvingsgeld. Dan kunnen de kaarten overgemaakt aan de VAL, die het jaarlijks borstnummer toekennen. Sedert enkele jaren is het medisch attest NIET meer nodig.

 

Nieuwe leden: u kan het inschrijvingsformulier online invullen, of downloaden.

Bestaande leden kunnen het inschrijvingsformulier online invullen, of downloaden.

Overschrijving is mogelijk op volgend nummer:

ACA Alken : BE75 7350 2252 0051

 

Voor meer informatie kan u ook terecht bij:

Marc Knaepen

Grootstraat 150

3570 ALKEN

tel. 011/72.82.57 of GSM. 0494/03.41.44

email : marc.knaepen@telenet.be

aansluiten_edited.jpg
bottom of page