top of page

HISTORIEK

Op 17 februari 1974 werd in Alken voor de allereerste keer een officiële atletiekwedstrijd gehouden. Die provinciale veldloopkampioenschappen voor de heren moeten bepaalde mensen erg zijn bevallen, want de gedachte om in Alken zelf een atletiekclub te starten zou enige tijd later concreet uitgewerkt worden. Enkele atleten, die bij naburige clubs waren aangesloten, werden aangesproken en betoonden dadelijk de nodige interesse. Tussen deze initiatiefnemers was er slechts één persoon, die het klappen van de zweep kende binnen het atletiekgebeuren : de inmiddels betreurde Kozenaar Roger Luykx aangesloten bij HDD.

 

De stichtingsvergadering van ACA vond plaats op 15 juni 1976 onder voorzitterschap van Leon Lesire, toenmalig schepen van sport. Secretaris Stefan Motmans, schatbewaarder Rob Roggen en de meeste bestuursleden behoorden eveneens tot de familie Lesire. Toen reeds bleek dat het een aantal families waren, die de basis vormden voor het welslagen van de meeste clubactiviteiten.

 

Dat met de juiste mensen op de juiste plaats veel mogelijk is, werd aangetoond met de aanleg van de kunststofpiste op het sportterrein “de Alk”. Hiermee werd reeds kort na het ontstaan van de club gestart. De officiële openingsmeeting ging door op 30 april 1978 met heel wat vedetten tussen de deelnemers. De piste verzorgde zelf haar reclame en in de daaropvolgende jaren kwamen de betere atleten graag naar Alken afgezakt om goede prestaties neer te zetten. Maar dit mooie liedje zou niet blijven duren.

 

Intussen begroette de club haar eerste juryleden. Henri Poncelet en Karel Philtjens openden in 1978 de rij. Dit aantal zou verder gestadig toenemen, zodat wij op dit ogenblik meer dan 20 juryleden tellen. Dat daar ook heel wat kwaliteit tussen zit, bewijzen de ACA-ers, die het wisten te brengen tot “meest verdienstelijk jurylid van Limburg” : Rik Raemaekers, Adrien Nelissen (+), Roger Schippers, Raymond Smets en Romain Vaes

.

ACA heeft heel wat talent voortgebracht. Waar in de beginjaren Kris Jardin meerdere Belgische titels binnenbracht, werd dit mooie voorbeeld in de latere jaren gevolgd door Jean en Francois Theys, Paul Delvaux, Geoffrey Bex en Anne Claes. Recent kunnen we daar Ingrid Vos, opnieuw Anne Claes, Stefie en Benny Mievis, Romain Uitdebroeks, Guido Philippaers, Sanne Belen, Joris Busselen en Lorijn Verbrugghe aan toevoegen.

De Club heeft vooral een goede naam in de atletiekmiddens voor haar ambitieuze organisaties. De herinnering aan de succesrijke openingsmeeting bracht de inrichting op gang van “de Nacht van Alken”. Deze werd in 1984 voor het eerst gehouden met meerdere nationale toppers. Maar toen bleek al dat de piste veel van haar kwaliteiten verloren had. Elk jaar werd het moeilijker om de betere atleten naar Alken te brengen, zodat omgeschakeld werd naar het aantrekken van een groter aantal deelnemers en een sfeervolle ambiance. Omdat dit zulk een succes bleek, werd die formule ook na de vernieuwing van de piste aangehouden.

Naast de jaarlijks veldloop (sedert 1979) wordt ook de trend van de wegwedstrijden gevolgd. De wedstrijd in Terkoest-Alken staat in Limburg al langer als klassieker bekend. De wedstrijd in Alken-Centrum verkreeg erkenning met opname in de Haspengouw Challenge en de naamverandering in “Brouwerijloop”.

Na de eerste indoorpogingen in ’89 en ’90 werd hiermee in ’94 terug aangeknoopt. Sindsdien werden elke winter 1 of 2 indoormeetings gehouden.

Ook op bestuurlijk vlak is ACA natuurlijk niet altijd met dezelfde riemen blijven roeien. Reeds voor de openingsmeeting in 1978 werd Henri Poncelet de nieuwe secretaris en de dag erna stelde oud-voorzitter Leon Lesire zijn opvolger Karel Philtjens voor. Op 1 mei 1981 werd Roger Schippers de nieuwe secretaris. Op het einde van hetzelfde jaar werd Ludo Reekmans voorzitter. Deze toestand werd vele jaren behouden. Einde 1998 gaf Ludo het voorzitterschap door aan Robert Beckers, clubtrainer sinds 1977, die deze post als tijdelijke oplossing opnam. Ingrid Vos werd in 2003 de eerste vrouwelijke voorzitter. Ingrid was toen, en is nog steeds woonachtig in St.Niklaas. Daarom wou zij ook niet te lang aanblijven. Halfweg 2007 nam Jos Boiten, jarenlang in de club actief als speaker en atletenvader, het roer over en is nu nog onze clubpreses. Roger Schippers bleef clubsecretaris tot het einde van 2003. Omdat het digitale tijdperk ook zijn intrede gedaan heeft in het atletiekwereldje, nam Herman Daenen de taak van secretaris op zich en bleef 2 jaar op post. In september 2005 nam oude bekende Ludo Reekmans het secretariaat over voor een periode van 2 jaar. Toen verscheen Mario Vaes terug op het toneel, na een vroeger lidmaatschap als atleet, bestuurslid, trainer en gerenommeerd starter. Met Mario Vaes en Jos aan het roer, lijkt ACA nu terug vertrokken voor een stabiele periode op bestuursgebied.

De jarenlange strijd voor een nieuwe piste is uiteindelijk gewonnen. Na de eerste 3 meetings van het seizoen ’99 in Kiewit en enkele trainingsmaanden in Kortessem werd de 16° Nacht van Alken op 21 augustus 1999 tegelijk de openingsmeeting van de nieuwe toplaag. Bij die gelegenheid stelden de ACA-leden tevens hun nieuwe uitusting aan het talrijk opgekomen publiek voor. Het werd een succes met meer dan 800 prestaties. De piste bewees dadelijk haar kwaliteiten met het afleveren van 1 Belgisch, 3 Limburgse, liefst 25 pisterecords en ongetwijfeld een immens aantal persoonlijke records.

Voor de ACA-veldloop had dit wel tot gevolg dat de piste natuurlijk niet meer in het parkoers kon worden betrokken. Enkele wijzigingen moesten dus aangebracht worden, maar de Alkense veldloop kon toch zijn typische kwaliteiten blijven behouden.

Een groot gebrek aan de huidige infrastructuur is het ontbreken van kleedkamers in de directe omgeving van de atletiekpiste, sinds het gemeenschappelijk gebouw met de voetbalclub plaats moest ruimen voor nieuw tennisvelden. Tegenwoordig worden op dit gebied plannen besproken voor een gloednieuw gebouw voor 4 sportverenigingen. Indien dit project uitgevoerd kan worden, ziet de toekomst er voor ACA veelbelovend uit.

bottom of page