top of page

UITLEG BONUSSYTEEM

Voor wie ?

Dit “Jaarlijks puntensysteem ACA” beloont de geleverde ACA-prestaties vanaf cadetten t/m masters.

Er werd een globaal systeem per seizoen uitgewerkt waarbij de atleten uit als deze categorieën met hun prestaties in 4 klassementen worden ondergebracht, met een onderscheid tussen de diverse atletiektakken, namelijk veldlopen, indoor-, piste- en wegwedstrijden. Zo kunnen de atleten kiezen tussen veldlopen of indoor tijdens de winterperiode en tussen wegwedstrijden of piste in het zomerseizoen.

Enige uitzondering zijn de wegwedstrijden in de zomer, die enkel gelden voor de juniores, seniores en masterscategorieën.

Periode

Er zijn vier “blokken” en dus worden er vier klassementen opgemaakt, twee voor het winterseizoen en twee voor het zomerseizoen. De atleten kunnen tijdens het seizoen vrij scoren in alle 4 de “blokken”. Maar enkel hun beste klassement van de winter (cross of indoor) en hun beste klassement van de zomer (piste of weg) komen in aanmerking voor een vergoeding.

 1. Indoor : indoorprestaties (winter) tussen 1/11 en 31/3 ————–15 prijzen

 2. Cross : Veldloopprestaties (winter) tussen 1/11 en 31/3 ————25 prijzen

 3. Weg : Wegwedstrijden (zomer) tussen 1/4 en 31/10 —————-15 prijzen

 4. Piste : Pistewedstrijden (zomer) tussen 1/4 en 31/10 —————-25 prijzen

 

 

Budget

Elk van deze 4 periodes krijgt een budget toegewezen dat wordt verdeeld aan de hand van de volgende verhouding :

indoor 2/10 – cross 3/10 – weg 2/10 – piste 3/10

Er zijn per klassement voor indoor en wegwedstrijden 15 prijzen voorzien, en bij het piste en crossklassement 25 prijzen zodat ook atleten zonder titels of medailles kans maken op een vergoeding.

Daarvoor moet echter bijkomend ook nog een minimum aantal punten (!) gescoord worden of aan een minimum aantal wedstrijden worden deelgenomen (!)

Steeds zal het zo zijn dat de eerste 3 van ieder klassement een, in verhouding met de andere ereplaatsen, grotere vergoeding zullen ontvangen. Voor het pisteklassement, de belangrijkste periode van het jaar, worden dit de eerste 5 eerste plaatsen. Bij die ereplaatsen zouden in principe immers ook de internationale en nationale podiumplaatsen en kampioenen moeten zitten.

Het totale budget voor 2022-2023 bedraagt ongeveer 2700 euro

 

Hier volgt de verdeling van de prijzenpot voor 2022/2023 :

Indoor (15 prijzen) / Weg (15)

in euro : 100/80/60/40/35/30/25/20/15/10/10/10/5/5/5

Cross (25 prijzen) / Piste (25)

in euro : 150/130/110/90/70/50/45/40/35/30/25/20/15/10/10/10/10/10/10/5/5/5/5/5/5

 

Parameters

Per klassement worden een aantal rubrieken als parameters gehanteerd, waarbij de atleten kunnen punten scoren in de diverse domeinen. Namelijk : individueel op het vlak van prestaties zijn dat wedstrijdprestaties, kampioenschappen en records, individuele selecties en jaarranglijsten. Op clubgebied zijn dit onder andere de interclubs, aflossingskampioenschappen enz. Op het deelnamegebied zijn dit onze eigen ACA organisaties, criteriumwedstrijden en een minimum aantal wedstrijden. Tot slot is er ook nog het publiciteitsgebied met foto’s in dagbladen. Een club die met haar sponsorlogo’s “in beeld” verschijnt wint aan naambekendheid en heeft een betere uitgangspositie om bij sponsorcontracten te onderhandelen. Daarom wil onze club een inspanning doen en een atleet “in beeld” belonen.

Tenslotte worden bij ieder van de 4 klassementen een aantal bijkomende voorwaarden gesteld, bv een minimum aantal te behalen punten en/of een minimum aantal deelnames. Pas dan wordt de voorziene vergoeding uitgekeerd.

 

OPMERKINGEN

 • Atleten die de club verlaten hebben op het ogenblik van de uitreiking ontvangen geen vergoeding en worden uit de rangschikking geschrapt

 • Om een beloning te ontvangen bij kampioenschappen moet er een prestatie geleverd worden. bvb. een selectie voor een BK zonder er aan deel te nemen geeft geen recht op punten.

 • Hou zelf je wedstrijdresultaten bij ! Zo kan je op een eenvoudige manier je puntentotaal berekenen aan de hand van de bijgevoegde puntentabellen.

 • Het bestuur kan voor de aanvang van ieder nieuw atletiekjaar aanpassingen doorvoeren aan dit systeem. Het kan bedragen verhogen of verlagen en soms andere accenten leggen. Het zal echter steeds de bedoeling blijven om de atleten verhoudingswijs volgens hun prestaties te vergoeden.

 • Boetes opgelopen en die de VAL verhaalt op de club worden ook in mindering gebracht van het uit te betalen bedrag aan de betrokken atleet

 • Dit systeem is niet van toepassing voor :

 • Benjamins, pupillen en miniemen, die op een andere manier beloond worden.

 • Atleten die betrapt worden op dopinggebruik

 • Atleten die door de club of atletiekbond worden geschorst.

 • Atleten die club of sponsors door uitspraken en/of handelingen in discrediet brengen.

 • Atleten die hun clubkledij weigeren te dragen tijdens de officiele wedstrijden

 • Atleten die op het moment van uitreiking geen lid zijn van ACA

 • Atleten die weigeren deel te nemen aan BVV, huldigingen en andere clubverplichtingen

bottom of page