LET OP : UURSCHEMA OPEN MEETING 23/6 VERMELD TEN ONRECHTE GEEN KOGEL SCHOLIEREN DAMES

Kogel scholieren dames is ergens per ongeluk niet opgenomen op het uurschema op deze site.  Deze wedstrijd staat echter wel degelijk geprogrammeerd en wel tussen 21u00 en 21u30 en zal waarschijnlijk doorgaan samen met de cadetten dames