Jaarlijkse puntensystemen en spaarkaarten – Let op

Voor al diegenen die in aanmerking komen voor het jaarlijks puntensysteem en voor de spaarkaarten voor de jeugd van het vorig seizoen is het zeer belangrijk om weten dat men op het moment van de prijsuitreiking – dit jaar tijdens ons clubfeest op 2/12/2017 – reeds in orde is met zijn lidmaatschap voor het huidige seizoen.  Zoniet worden de prijzen niet toegekend.