Geen training

Op dinsdag 24, woensdag 25, donderdag 26 en dinsdag 31 december is er geen training. Dit ook voor woensdag 1 en donderdag 2 januari.
Er is dus enkel training op zaterdag 28 december en 4 januari.