CORONA heeft ook zijn gevolgen voor ACA

Beste vrienden,

In navolging van de vele raadgevingen van de bevoegde instanties hebben wij bij ACA ook besloten om alle trainingen tot en met 31 maart 2020 af te gelasten.  Wij hopen dat dan het ergste voorbij is en dat we er terug met volle moed kunnen tegen aangaan.  Wij houden jullie in alle geval op de hoogte.

Namens bestuur en trainers ACA